• Tin mới
  • Xem nhiều
Nên đọc
Đào tạo chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp

Đào tạo chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp

Ngày 30-6, Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư) thành phố phối hợp Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức chương trình “Đào tạo chuyển đổi số dành cho quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Đà Nẵng”.