Xác lập kỷ lục Bánh Xèo lớn nhất Việt Nam tại nhà hàng Ẫm Thực Xèo Đà Nẵng

Xác lập kỷ lục Bánh Xèo lớn nhất Việt Nam tại nhà hàng Ẫm Thực Xèo Đà Nẵng

Xác lập kỷ lục Bánh Xèo lớn nhất Việt Nam tại nhà hàng Ẫm Thực Xèo Đà Nẵng

  • Tin mới
  • Xem nhiều