Giả mạo công an vào nhà dân đe dọa đòi tiền

Giả mạo công an vào nhà dân đe dọa đòi tiền

Giả mạo công an vào nhà dân đe dọa đòi tiền

  • Tin mới
  • Xem nhiều
Nên đọc

Bảo tồn và phát huy giá trị Đồn Nhất - Hải Vân Quan với phát triển kinh tế du lịch ở Đà Nẵng

Lịch sử hình thành và phát triển đã để lại cho thành phố Đà Nẵng nguồn tài nguyên du lịch văn hóa phong phú, với hạt nhân là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa.