Đà Nẵng đón đoàn khách MICE đầu tiên năm 2022

Đà Nẵng đón đoàn khách MICE đầu tiên năm 2022

Đà Nẵng đón đoàn khách MICE đầu tiên năm 2022

  • Tin mới
  • Xem nhiều
Nên đọc

Bảo tồn và phát huy giá trị Đồn Nhất - Hải Vân Quan với phát triển kinh tế du lịch ở Đà Nẵng

Lịch sử hình thành và phát triển đã để lại cho thành phố Đà Nẵng nguồn tài nguyên du lịch văn hóa phong phú, với hạt nhân là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa.